Ydelser

Bogføring og regnskabsassistance
Vi tilbyder at assistere virksomheder med den daglige bogføring, herunder bl.a.:

  • Kontering og bogføring af bilag
  • Udarbejdelse af perioderegnskaber
  • Fakturering
  • Betalinger
  • Momsadministration
  • Lønkørsel
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Indberetning til offentlige myndigheder
  • Budgetudarbejdelse
  • Regnskabsudarbejdelse
Omfanget af opgaven aftales ud fra dine behov og ønsker. Vi udfører gerne arbejdet hos dig, eller du kan give os dit bilagsmateriale, så vi udfører opgaverne hos os. Vi har ingen forbehold med hensyn til regnskabsprogram, idet vi mestrer de fleste programmer. Har du ikke noget foretrukent regnskabsprogram, kan vi uden beregning tilbyde at udføre opgaven i vores eget regnskabsprogram.

Outsourcing
Hvis ikke du har den store indsigt i regnskab og bogføring, så flyt funktionen til vores adresse. Slip for alt papirarbejdet og koncentrer dig i stedet om at udvikle din virksomhed og få markedsført produkter og ydelser.

Virksomhedens overskud vil stort set altid være mere afhængig af en positiv udvikling I omsætningen, end et unødvendigt tidsforbrug for at opnå den størst mulige besparelse I regnskabsfunktionen.

Vokser virksomheden sig efterhånden så stor, at det vil være økonomisk fordelagtigt at ansætte en bogholder på fuldtid, oplærer vi gerne vedkommende i alle de områder, som du måtte ønske. Det kalder vi ”omvendt outsourcing”, da regnskabsfunktionen så flytter tilbage i virksomheden.

Regnskabsudarbejdelse
Vi tilbyder udarbejdelse af virksomhedens officielle årsrapport, herunder den nødvendige skatteberegning, uanset om det er en personligt dreven virksomhed eller et selskab (IVS, ApS eller A/S).

Via vores regnskabsprogram kan vi ligeledes sørge for indberetning af digitale årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Såfremt virksomheden har en statsautoriseret eller registreret revisor tilknyttet, samarbejder vi gerne med vedkommende om opgaven, så den udføres mest hensigtsmæssigt til gavn for jer som virksomhed.

Selskabsstiftelse
Ønsker du at stifte et selskab, så kontakt os endelig for et tilbud herom. Vi sørger for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter og en efterfølgende korrekt registrering hos de offentlige myndigheder.

Vi slipper hverken dig eller dit nystiftede selskab, før alle forhold er på plads, og du er
orienteret om alle relevante konsekvenser.