Ejendomsadministration

Vi tilbyder ejendomsadministration af:

  • Ejerforeninger
  • Andelsboligforeninger
  • Grundejerforeninger
  • Udlejningsejendomme
Omfanget af opgaver og pris aftales ud fra jeres behov og ønsker.

I er også velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde (hos os eller hos jer), hvor vi sammen kan afdække jeres behov og finde den optimale løsning for din administration.

Bestyrelsesrådgivning
Hvis I selv administrerer det praktiske i foreningen, tilbyder vi at fungere som sparringspartner for bestyrelsen. Opstår der udfordringer, tager I blot kontakt til os, så navigerer vi jer gennem sagen.

Priser for rådgivning varierer fra kr. 700,00 – kr. 1.800,00 inkl. moms pr. time,  alt efter opgavens karakter og kompleksitet.

Overdragelse af andelsboliger
Er I en selvadministrerende andelsboligforening, som har en udfordring, når der skal overdrages andelsboliger, så tilbyder vi gerne at assistere jer med opgaven.

Vi har et omfattende erfaringsgrundlag med overdragelser og kender til alle de udfordringer I kan blive stillet overfor.

Der findes i dag en lang række love og regler, som bestyrelsen er pligtige til at overholde i forbindelse med andelsoverdragelser. Udgangspunktet for en god overdragelse er en gennemarbejdet og effektiv overdragelsesprocedure.

Hvis I selv har mod på at stå for fremtidige overdragelser, hjælper vi jer gerne med at udarbejde denne procedure, samt oplære jer i hvordan det gribes an i praksis.

Vi foretager ikke selv vurdering/flyttesyn i forbindelse med overdragelser, derimod har vi samarbejde med specialister på området og som vi har særdeles gode erfaringer med. Så hvis ikke I selv har en fast vurderingsmand, så kan vi via vores stabile netværk udføre arbejdsopgaverne for jer.

Samarbejdspartnere
Vi indgår uforpligtende aftaler med samarbejdspartnere, hvis vi kan se, at det kan være en fordel for vores kunder.
Alle aftaler evalueres kontinuerligt, ligesom vi lytter til vores kunders erfaringer med dem.
Vores nuværende samarbejdspartnere er:

Ejendom Danmark
– din garanti for en professionel administrator

HØJMARK GROTH Ejendomsadministration er medlem af Ejendom Danmark.
For at være medlem af Ejendom Danmark skal vi leve op til en række etiske normer for ejendomsadministration og en gang om året afgive en ledelseserklæring, der bekræfter dette. Medlemskabet kræver, at vi har en kautions- og ansvarsforsikring. Et medlemskab forpligter os ligeledes til at sørge for videreuddannelse af de ansatte.
Kig derfor altid efter logoet, når du vælger administrator.

Ejendom Danmark

Nørre Voldgade 2
1358 København K
Tel: 33 12 03 30
E-mail: info@ejendomsforeningen.dk

V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S

HØJMARK GROTH Ejendomsadministration har et samarbejde med V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S.
Formålet med samarbejdet er at sikre vores kunder det ønskede forsikringsomfang til markedets mest fordelagtige priser.
Som kunde hos HØJMARK GROTH Ejendomsadministration er samarbejdet din garanti for, at der løbende sker en professionel og seriøs gennemgang af ejendommens forsikringer.
V-R Gruppen er et moderne forsikringsmægler firma der arbejder uafhængigt af forsikringsselskaberne. V-R Gruppens opgave er alene at varetage kundens forsikringsmæssige interesser.
Med mere end 40 år inden for forsikringsbranchen, har firmaet opnået en erfaring, der dagligt kommer kunderne til gode. Firmaet har et grundlæggende kendskab til forsikringstagernes krav og rettigheder samt forsikringsselskabernes forpligtelser over for deres kunder.

V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S

Elmegårdsvej 5
5250 Odense SV
Tel: 70 22 35 20
E-mail: v-r@v-r.dk

SH-EjendomsDrift

HØJMARK GROTH Ejendomsadministration har et tæt samarbejde med SH-EjendomsDrift.
Formålet med samarbejdet er at sikre vores kunder en professionel og faglig kompetent tilgang til den praktiske del af drift og vedligeholdelse af ejendommen.
SH-EjendomsDrift har mange års erfaring med drift og vedligeholdelse af alle typer ejendomme og fungerer som sparringspartner for ejer/bestyrelse vedrørende forbedringer, ombygninger, renoveringsarbejde eller mulige besparelser vedrørende den daglige drift. SH-EjendomsDrift har tillige mange års erfaring med vurdering og flyttesyn af andelsboliger og udlejningsboliger.

SH-EjendomsDrift

Ildfuglevænget 55
5260 Odense S
Tel: 20 36 96 07
E-mail: sh@sh-ejendomsdrift.dk